OtServ List
OtServ List

Sweden Open Tibia Server List - The best Sweden servers

Open tibia servers in Sweden. Check out the best swedish ots on our ot server list.

Name Rank (?) Exp Type Protocol Players (?)
Sweden Ot Server Evolunia 120 x100 PvP custom 784 (985)
Sweden Ot Server OxygenOT 100 x50 PvP 8.60 93 (146)
Sweden Ot Server Shylveria 61 x100 PvP 8.60 19 (123)
Sweden Ot Server Evolera Highexp 100 x9999 PvP 8.60 1 (1)
Sweden Ot Server PokeMoon 10.98 98 x2 No PvP custom 1 (13)
Sweden Ot Server Therran 100 x3 PvP custom 0 (0)